Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
export [2016/12/30 12:38]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
export [2017/03/16 11:04] (aktuální)
admin [Proč je potřeba dodatečné nastavení e-Brokera pro export dat?]
Řádek 2: Řádek 2:
 Aby jste si byli jisti, že všechna data, významná pro výpočet podkladů nám budou k dispozici ke zpracování,​ je nutné provést některé důležité kroky. ​ Aby jste si byli jisti, že všechna data, významná pro výpočet podkladů nám budou k dispozici ke zpracování,​ je nutné provést některé důležité kroky. ​
 Například je nutné nastavit správné období. ​ Také je nutné se ujistit, že v exportu budou důležité informace jako "datum vypořádání"​ a jiné. Například je nutné nastavit správné období. ​ Také je nutné se ujistit, že v exportu budou důležité informace jako "datum vypořádání"​ a jiné.
-Tato data jsou významná kvůli výpočtu zdanění, od kterého jsou osvobozeny pozice držené déle než půl roku. To Vám může v konečném důsledku významně snížit výslednou daňovou povinnost.+Tato data jsou významná kvůli výpočtu zdanění, od kterého jsou osvobozeny pozice držené déle než půl roku (platí do 1.1.2014) nebo od tří let (od 1.1.2014). To Vám může v konečném důsledku významně snížit výslednou daňovou povinnost.
  
 **Důležité také je jestli obchodujete s měnovým úvěrem nebo bez něj. V případě, že máte ještě zvlášť účet na měnový úvěr, je potřeba vyexportovat i ten.** **Důležité také je jestli obchodujete s měnovým úvěrem nebo bez něj. V případě, že máte ještě zvlášť účet na měnový úvěr, je potřeba vyexportovat i ten.**
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki