Proč je daňově optimální metoda většinou lepší než FIFO?

Metoda FIFO, která se doposud používala ke zpracování, páruje vždy první nákupy s prvními prodeji, což často není optimální. Nová, daňově optimální metoda, kombinuje pozice z hlediska minimalizace základu daně a maximálního využití časového testu.

Představme si klienta, který v roce 2009 obchodoval jen s akciemi Philip Morris. Za celý rok měl několik nákupů, ale jen jeden prodej:

Metoda FIFO

Následující tabulka ukazuje, jak se výsledný základ daně počítá metodou FIFO:

Závorkami znázorněno párování, které je v metodě FIFO (First In First Out) vždy stejné.

Daňově optimální metoda

V tabulce je vidět, že párování nákupů a prodeje je děláno daňově optimálně, protože metoda testuje všechny možné kombinace párů nákupu a prodeje s ohledem na časový test:

Hodnocení

V tomto případě, který neposkytoval velké možnosti k optimalizaci, ale je velmi zřetelný, je základ daně u metody FIFO 16824,30Kč, u daňově optimální metody 12140,80Kč. Navíc daňově optimální metoda díky neuzavření pozice z 21.5.2009 a 19.6.2009 umožňuje pro tyto pozice delší platnost časového testu.

Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki