Úvod Export dat Příklad zpracování podkladů Ceník služeb Akce 100Kč FAQ Kontakt

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zpracovani_nove [2011/01/30 10:53]
admin
zpracovani_nove [2016/12/30 12:38] (aktuální)
Řádek 40: Řádek 40:
 ^ **Předvyplněný vzor přílohy daňového přiznání** ^^ ^ **Předvyplněný vzor přílohy daňového přiznání** ^^
 |[[http://​fioservis.cz/​files/​obchody_dane_vysledek_2009_fifo.pdf|{{ priznani.png |Předvyplněný vzor přílohy daňového přiznání}}]]|[[http://​fioservis.cz/​files/​obchody_dane_vysledek_2009_fifo.pdf|obchody_dane_vysledek_2009_fifo.pdf]] \\ \\ Předvyplněný vzor přílohy 2 daňového přiznání pro finanční úřad. Je zde uvedena celková bilance zdanitelných příjmů a výdajů a výsledný základ daně.| |[[http://​fioservis.cz/​files/​obchody_dane_vysledek_2009_fifo.pdf|{{ priznani.png |Předvyplněný vzor přílohy daňového přiznání}}]]|[[http://​fioservis.cz/​files/​obchody_dane_vysledek_2009_fifo.pdf|obchody_dane_vysledek_2009_fifo.pdf]] \\ \\ Předvyplněný vzor přílohy 2 daňového přiznání pro finanční úřad. Je zde uvedena celková bilance zdanitelných příjmů a výdajů a výsledný základ daně.|
- 
-^ **Převodní kurz měn platný pro rok 2009** ^^ 
-|[[http://​fioservis.cz/​files/​obchody_prevodni_tabulka_men_2009.xls|{{ kurzy.png | Tabulka převodů měn}}]]| [[http://​fioservis.cz/​files/​obchody_prevodni_tabulka_men_2009.xls|obchody_prevodni_tabulka_men_2009.xls]] \\ \\ Převodní tabulka pro ocenění příjmů v cizích měnách s jednotným kurzem, který stanovuje ministerstvo financí pro rok 2009 (Pokyn č. D-337 ze dne 12.01.2009). Podle této tabulky jsou provedeny přepočty na Kč z cizích měn.| 
  
 Na požádání je také možnost zaslání klientovi soubory ve formátu CSV. Na požádání je také možnost zaslání klientovi soubory ve formátu CSV.
  
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki